ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแสงเดือน คลองแห้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,21:38  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,21:37  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแสงเดือน คลองแห้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,21:36  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันท์ ศุภกิจวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,21:35  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุลชญา เหล่าแช่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,21:34  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,21:33  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสุมารี ประพัฒน์โพธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,21:32  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันท์ ศุภกิจวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,21:32  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายพยับ ปรากริม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,21:18  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษกร แก้วเม่น
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,21:17  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..