แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ทะเบียนแหล้่งเรียนรู้ภายนอก

สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้เฉลี่ยจำนวนครั้ง / ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่มูลนิธิชัยพัฒนา
อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
 
2. พิพิธภัณฑ์ชัยนาทมุนี  อ.เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท
 
3. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
 
4. ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
 
5. เขื่อนขุนด่านปราชล  จ.นครนายก
 
6. โครงการอุ่นไอรักคลายความหนาว จ.กรุงเทพมหานคร
 
7. วัดหลวงปู่ทวด  จ.อ่างทอง
 
4 ครั้ง/ปี
 
1 ครั้ง/ปี
 
1 ครั้ง/ปี
 
1 ครั้ง/ปี
 
1 ครั้ง/ปี
 
1 ครั้ง/ปี
 
1 ครั้ง/ปี