ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
นายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2563 ณ สวนนพรัตน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ได้ขอใช้สถานที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00  น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหมุนสมัย โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563
กิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์
วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00-12.00 น. จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 กลุ่ม 9 บรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้กับครูและนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน  422 คน 
คณะกรรมการพิจารณานักเรียนทุน ม.ท.ศ. มาเยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา และคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ปี 2563
กิจกรรมติว O-net นักเรียน ม.6
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมติว O-net ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
การแข่งขันกีฬานักเรียน ขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอใช้สถานที่แข่งขันกีฬานักเรียน ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
ประเมินข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
18  กุมภาพันธ์ 2563 ประเมินข้าราชการครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ  
วงโยธวาทิต​ ร.ร.บ้านทุ่งนาวิทยา​ แสดงดนตรีในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
วงโยธวาทิต​ ร.ร.บ้านทุ่งนาวิทยา​ แสดงดนตรีในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน​ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา​ สพป.อุทัยธานี​ เขต​ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  ณ​ สนามกีฬากลาง​ จ.อุทัยธานี​ โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มโรงเรียนทัพทัน​ กลุ่ม​ 3 ให้เป็นวงนำขบวนพาเหรด
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน​ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา​ สพป.อุทัยธานี​ เขต​ 2
วงโยธวาทิต​ ร.ร.บ้านทุ่งนาวิทยา​ แสดงดนตรีในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน​ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา​ สพป.อุทัยธานี​ เขต​ 2 ณ​ สนามกีฬาเทศบาลตำบล​ เขาบางแกรก
โครงการเพชรอุทัย ครั้งที่ 5 ปี
โครงการเพชรอุทัย ครั้งที่ 5 นักเรียนสนใจมากกว่าครั้งที่ 4 (2 เท่า) #โรงเรียนอุทัยวิทยาคม #ประลองสนามครั้งแรก#15  กุมภาพันธ์  2563
การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2563
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสม  เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2563 
รายนามผู้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อรถ 6 ล้อ รับ-ส่งนักเรียน
สรุปยอดการบริจาคเงินเพื่อซื้อรถ 6 ล้อ รับ-ส่งนักเรียน
ที่ ผู้ชื่อผู้บริจาคเงิน  จำนวนเงิน 
1 ผอ.ประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ        5,000.00
2 รองภคพร    จันทวงษ์        1,000.00
3 ครูสุรวดี      แสงภักดี        1,000.00
4 ครูสุนันท์     ศุภกิจวัฒนา        2,000.00
5 ครูเมตตา     ควัธน์กุล           2,000.00
6 ครูนิภา       สุวรรณประทีป        1,000.00
7 ครูอัญชลี     ภู่จำรูญ          500.00
8 ครูสมศักดิ์     พระศุกร์        1,000.00
9 ครูสุมารี      ประพัฒน์โพธิ์        1,000.00
10 ครูพยับ     ปรากริม        1,000.00
11 ครูจิราพร   แป้นน้อย        1,000.00
12 ครูสุชาดา   เดชอินทร์        1,000.00
13 ครูจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี         2,000.00
14 ครูกุลชญา  เหล่าแช่ม        1,000.00
15 ครูปราณี    นาวิก           500.00
16 ครูอนุชา    เชยชม        1,000.00
17 ครูสุกัญญา  สิทธิวโรธร        1,000.00
18 ครูสมเจตต์  อำภา        1,000.00
19 ครูพิมลพรรณ  พงษ์โสภณ         1,000.00
20 ครูจิรวรรธ  จิตต์ทา          100.00
21 ครูแสงเดือน  คลองแห้ง          500.00
22 ครูสุมาลี    ทองบ่อ          200.00
23 ครูบุษกร     แก้วเม่น          500.00
24 ครูกิจธนาณัฐ  แถมสุข           500.00
25 ครูคนึงนิจ  เกษแก้ว          500.00
26 ครูญาใจ    บัวเถื่อน          200.00
27 ครูจรินทิพย์    เทียนลำ          100.00
28 ครูสุปรียา   อนันตรักษ์          100.00
29 นายสมพงษ์  แก้วสาริการ          300.00
รวมเงินจากคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา                           28,000.00
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1              740.00
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2             960.00
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1            855.00
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2             595.00
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1           1,350.00
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2             760.00
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1             800.00
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2             370.00
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1             490.00
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2            380.00
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1              340.00
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2             625.00
รวมเงินจากนักเรียน       8,265.00
ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา(บุคคลภายนอก)
1 คุณพิศิษฐ  อยู่พลี      60,000.00
2 คุณปิยธิดา  เดโชเม็ง      20,612.00
3 คุณหมอกุ้ง และคุณหมดเจริญ      29,000.00
4 คุณอลงกรณ์  และคุณธนัดดา  กุริอุนะ      29,000.00
5 คุณอัยย์รดา  ทองทิพย์        1,888.00
6 คุณจิรัชยาพรรณ  สันติธรณ์        5,000.00
7 นาดามร  สถิตเมธากุล          500.00
8 คุณวฺุฒิชัย  แซ่ดัน      10,000.00
9 คุณภาวิณีย์  รุ่งประเสริฐสิทธิ        1,000.00
10 คุณฐานุพงศ์  ฐานะศักดิ์ดำรงค์        2,000.00
11 คุณกัญญาภัทร  มั่นคงเจริญ        2,000.00
12 คุณธนพร  (บมจ.กราวิตี้ อคร์ปอร์เรชั่น)        3,000.00
13 บจก.ยูเนี่ยนเพรส แพคเกจจิ้ง        1,000.00
14 บจก.ทองประภาค้าเหล็ก        1,000.00
15 บจก.โรงชุปสังกะสี นำเจริญ      10,000.00
16 บจก.แอลเอสที  ซัพพลายเออร์        1,000.00
17 บจกซินไทย อินดัลเตรียล        1,000.00
18 บจก.สามัคคีสลักภัณฑ์        2,000.00
19 บจก.เชื่อไพบูลย์สตีล        2,000.00
20 คุณลักคณา          500.00
21 บจก.จุฑาวรรณ        2,000.00
22 บจก.ระยองอินทาเนีย      20,000.00
23 บจก.กรุงเทพเหล็กกล้า        1,000.00
24 บจก.โอเชี่ยนซัพพลายเออร์        1,000.00
25 คุณนวพร  เต็มบริรักษ์          500.00
26 บริษัท เวิลด์แมชชีน เซ็นเตอร์ จำกัด        2,000.00
27 บจก.สยามแองเคอร์ฟาสเทนเนอร์ฯ      30,000.00
28 หจก.เค.วี.อีเลคทริค ซัพพลาย        3,500.00
29 บจก.ไทโย-สยามเทคโนโลยี        3,000.00
30 คณะไทยโตเกเอ็นจิเนียริ่ง        8,500.00
31 คุณแม่เลี้ยงปริม คุณอู้จี้        3,000.00
32 คุณน้องใหม่          500.00
33 คุณสมเจตต์  อำภา        1,000.00
34 คุณหมู ,คุณเขียว ,คุณเจี๊ยบ        4,000.00
35 คุณอุ้ง        5,000.00
36 คุณศิริกล้า  แก้วสุทอ        3,000.00
37 พี่บิว พี่น้อง        3,000.00
38 คุณกลอฟ          500.00
39 คุณจันทนา ทิพรัตน์ ,คุณดวงฤดี  ขยับเขตรการณ์ (รุ่น 19)        1,000.00
40 คุณณิชา  จิตตลีลา        2,000.00
41 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม        3,000.00
รวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธา(บุคคลภายนอก)    280,000.00
รวมทั้งสิ้น   316,265.00

แห่เทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
คณะครูนำนักเรียนไปแห่เทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไปที่วัดสามัคคีรังสรรค์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปวัดทุ่งนาเก่า 
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม
ครูสมศักดิ์  พระศุกร์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ไปฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ผอ.ประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ นำคณะครูแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ตัวแทนศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(ONET)2562
ผอ.ประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ และครูสมศักดิ์  พระศุกร์ ปฏิบัติหน้าที่ ตัวแทนศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(ONET)2562 ม.3 ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
วันที่  27  มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้นำนักเรียนไปร่วมเดินขบวน พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถานปนายุวกาชาด  ณ  โรงเรียนหนองฉางวิทยา
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด
วันที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด 
วันตรุษจีน
วันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 17 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
กิจกรรมวันครู
วันครู 16 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาไปร่วมกิจกรรมไหว้ครูที่โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ  และร่วมกิจกรรมกีฬาครูที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11  มกราคม  2563  โรงเรียนร่วมกับเทศบาลตำบลเขาบางแกรก แจกซาลาเปาให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลเจ้าตลาดทุ่งนา
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยชุมชน​ อ.บ้านไร่​ จ.อุทัยธานี
 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยชุมชน​ อ.บ้านไร่​ จ.อุทัยธานี วันที่  10  มกราคม 2563
วัน Happy day ของครู
วัน Happy day ของนักเรียน
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็ก วันปีใหม่ วันคริสมาสต์ ให้กับนักเรียนในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 รวมทั้งจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครู
ร่วมทำความดี จิตอาสา ณ วัดแจ้ง
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 คณะครู ได้นำนักเรียน นักศึกษาวิชาทหารร่วมทำความดี กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดแจ้ง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
มอบของที่ระลึก สวัสดีปีใหม่ 2563
ผู้อำนวยการ นำคณะครู มอบของที่ระลึก สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563