ข่าวประชาสัมพันธ์
คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
นายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,15:31   อ่าน 221 ครั้ง