ข่าวประชาสัมพันธ์
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2561 ในวันที่  17 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,09:55   อ่าน 29 ครั้ง