ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์สมุด ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีรายการแข่งขันดังนี้ อ่านหนังสือเล่มโปรด ,บันทึกยอดนักอ่าน ,บันทึก 100 บรรทัด ,วิจัยในชั้นเรียน ,ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ,ประกวดจัดบอร์ดความรู้ เรื่องไวไรัโคโรนา 2019 และการประกวดการแต่งกายชุดรีไซเคิล
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 95 ครั้ง