ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์
วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00-12.00 น. จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 กลุ่ม 9 บรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้กับครูและนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน  422 คน 
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563,15:27   อ่าน 32 ครั้ง