ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเยาวชนด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเยาวชนด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 61 ครั้ง