ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดยนางสาวนพรัตน์ ไม้สนธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวธัญญ์นรี สิริศุภพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายวัฒนา สุริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางมนฑิตา สาดสิน นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอาภา ชังชั่ว นักจิตวิทยา นายพสิษฐ์ ศรีกรด เจ้าหน้าที่ธุรการ 
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 27 ครั้ง