ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะต่างไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมดังนี้
      1.  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น และ ม.ปลาย
2.  กิจกรรมตามรอยเสด็จ ม.ต้น และ ม.ปลาย
3.  การแข่งขันหนังสือนี้ที่ฉันรัก ม.ต้น และ ม.ปลาย
4.  การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
5.  การแขันขันประกวดชุดรีไซเคิล ม.ต้น และ ม.ปลาย
ประกวดร้องเพลง
ประกวดร้องเพลง
ประกวดร้องเพลง
ประกวดร้องเพลง
ประกวดร้องเพลง
ประกวดร้องเพลง
ประกวดชุดรีไซเคิล
ประกวดชุดรีไซเคิล
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,14:57   อ่าน 46 ครั้ง