ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2565 ผอ.นันท์นภัส  ด้วงท้ย ครูพิมลพรรณ  พงษ์โสภณ และแสงเดือน  คลองแห้ง นำนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วมชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุทัยธานี  และอยู่ค่ายพักแรม จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 42 ครั้ง