ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นิเทศติดตามโครงการพัฒนศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ

22 มิ.ย. 65 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นิเทศติดตามโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and community Improvement Center : ECI Center) และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา

นิเทศโครงการ
นิเทศโครงการ
นิเทศโครงการ
นิเทศโครงการ
แนะแนว
แนะแนว
แนะแนว
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 6 ครั้ง