ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

      วันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการ เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สพป.อน.1/สพป.อน.2/สพม.อนชน./อปท. ซึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา มีนักเรียน จำนวน 2 คนที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี คือ นายกิตติธัช  สุพรรณ์ ชั้น ม. 6 และนางสาวธัญชาธร  ตันศิริเศรษฐ์ ชั้น ม.5

นางสาวธัญชาธร ตันศิริเศษรฐ์
นางสาวธัญชาธร ตันศิริเศษรฐ์
นางสาวธัญชาธร ตันศิริเศษรฐ์
นายกิตติธัช สุพรรณ์
นายกิตติธัช สุพรรณ์
นายกิตติธัช สุพรรณ์
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,09:04   อ่าน 8 ครั้ง