ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
      วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวแสงเดือน คลองแห้ง ร่วม การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถได้แก่ นายเฉลิมพล ขยันกิจ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
       ในการนี้  นายสมศักดิ์ พระศุกร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม   ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,09:24   อ่าน 10 ครั้ง