ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,09:16   อ่าน 11 ครั้ง