ภาพกิจกรรม
รับทุนการศึกษาจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
นางสาวพิมชนก กะวะระพฤษ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี 
นางสาวพิมชนก กะวะระพฤษ
ครูแสงเดือน คลองแห้ง
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,14:20   อ่าน 218 ครั้ง