ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาซึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสามัคคีรังสรรค์และวัดทุ่งนาเก่า
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2565,11:54   อ่าน 207 ครั้ง