ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
 
การแข่งขัน     จำนวนรายการ         เหรียญทอง         เหรียญเงิน         เหรียญทองแดง         เข้าร่วม    
     ระดับเขตพื้นที่      71 44 9 12 6
ระดับชาติ 6 3 3 - -

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2562
          -    เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
          -    เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
          -    เหรียญทอง 
 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
          -    เหรียญเงิน  การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
          -    เหรียญเงิน  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3       
          -    เหรียญเงิน  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6