ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
 
การแข่งขัน     จำนวนรายการ         เหรียญทอง         เหรียญเงิน         เหรียญทองแดง         เข้าร่วม    
     ระดับเขตพื้นที่      72 41 12 9 10
ระดับชาติ 8 3 4 1 -

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
          -    เหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1 - ม.3
          -    เหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4 - ม.6                 -         -
          -    เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1 - ม.3
          -    เหรียญเงิน การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3
          -    เหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม ระดับชั้น ม.1 - ม.3
          -    เหรียญเงิน การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
          -    เหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
          -    เหรียญทองแดง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.4 - ม.6