ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 
การแข่งขัน     จำนวนรายการ         เหรียญทอง         เหรียญเงิน         เหรียญทองแดง         เข้าร่วม    
     ระดับเขตพื้นที่      70 54 9 6 1
ระดับภาค 7 6 2 - -
ระดับชาติ 1 1 - - -

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
          -    เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1 - ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
          -    เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1 - ม.3
          -    เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3
          -    เหรียญเงิน  การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 – ม.3
          -    เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3
          -    เหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
          -    เหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
          -    เหรียญเงิน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.4 - ม.6