ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
 
การแข่งขัน     จำนวนรายการ         เหรียญทอง         เหรียญเงิน         เหรียญทองแดง         เข้าร่วม    
     ระดับเขตพื้นที่      64 42 11 6 5
ระดับภาค 7 2 3 1 1
ระดับชาติ 1 1 - - -

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
         - เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1 - ม.3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
        - เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1 - ม.3
        - เหรียญเงิน การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3
        - เหรียญเงิน การแกะสลักผัก ผลไม้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
        - เข้าร่วม การประกวดดนตรีประเภทวงครื่องลม ระดับชั้น ม.1 - ม.6
        - เหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
        - เหรียญเงิน การประกดหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
        - เหรียญทองแดง การวาดภาพระบายสี ประเภบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1 - ม.3