ผู้บริหาร

นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/10/2019
ปรับปรุง 31/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 49417
Page Views 62120
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลรจนา ทัพทัน
2 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ ตลุกดู่ ทัพทัน
3 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว ตลุกดู่ ทัพทัน
4 โรงเรียนวัดตลุกดู่ ตลุกดู่ ทัพทัน
5 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ตลุกดู่ ทัพทัน 056-541178
6 โรงเรียนบ้านถนนใหม่ ตลุกดู่ ทัพทัน
7 โรงเรียนวัดเขาปฐวี ตลุกดู่ ทัพทัน
8 โรงเรียนบ้านวังเตย ตลุกดู่ ทัพทัน 0-5657-9054 ,0-565-80050
9 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ตลุกดู่ ทัพทัน
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตลุกดู่ ทัพทัน
11 โรงเรียนวัดหนองนกยูง ตลุกดู่ ทัพทัน
12 โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี ตลุกดู่ ทัพทัน
13 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) ทัพทัน ทัพทัน 056591209
14 โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย ทัพทัน ทัพทัน
15 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ทัพทัน ทัพทัน
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองกระทุ่ม ทัพทัน
17 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว หนองกระทุ่ม ทัพทัน
18 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) หนองกระทุ่ม ทัพทัน
19 โรงเรียนบ้านคอดยาง หนองกระทุ่ม ทัพทัน
20 โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) หนองกระทุ่ม ทัพทัน 081-9624227
21 โรงเรียนบ้านหัวดง หนองกระทุ่ม ทัพทัน
22 โรงเรียนวัดวังสาริกา หนองกระทุ่ม ทัพทัน
23 โรงเรียนวัดหนองมะเขือ หนองกลางดง ทัพทัน
24 โรงเรียนวัดดงพิกุล หนองกลางดง ทัพทัน
25 โรงเรียนวัดตลุกหมู (วรพจน์ชนูปถัมภ์) หนองกลางดง ทัพทัน
26 โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน หนองกลางดง ทัพทัน
27 โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม หนองยายดา ทัพทัน
28 โรงเรียนบ้านหนองเมน หนองยายดา ทัพทัน
29 โรงเรียนวัดหนองสระ หนองสระ ทัพทัน
30 โรงเรียนวัดดอนหวาย หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน
31 โรงเรียนบ้านท่าดาน หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน
32 โรงเรียนบ้านเขาน้อย โคกหม้อ ทัพทัน
33 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ โคกหม้อ ทัพทัน
34 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย คอกควาย บ้านไร่
35 โรงเรียนบ้านดง คอกควาย บ้านไร่
36 โรงเรียนบ้านน้ำพุ คอกควาย บ้านไร่
37 โรงเรียนบ้านคลองหวาย คอกควาย บ้านไร่
38 โรงเรียนวัดทัพคล้าย ทัพหลวง บ้านไร่
39 โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพหลวง บ้านไร่
40 โรงเรียนบ้านป่าอูสามัคคี ทัพหลวง บ้านไร่
41 โรงเรียนวัดทัพหลวง ทัพหลวง บ้านไร่
42 โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี บ้านบึง บ้านไร่
43 โรงเรียนบ้านห้วยบง บ้านบึง บ้านไร่
44 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ บ้านบึง บ้านไร่
45 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่
46 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่
47 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่
48 โรงเรียนจตุพรวิทยา 2 บ้านไร่ บ้านไร่
49 โรงเรียนบ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่
50 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง บ้านไร่ บ้านไร่
51 โรงเรียนวัดสะนำ บ้านไร่ บ้านไร่
52 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ วังหิน บ้านไร่
53 โรงเรียนบ้านวังพง วังหิน บ้านไร่
54 โรงเรียนบ้านทุ่งหมัน วังหิน บ้านไร่
55 โรงเรียนวังหินวิทยาคม วังหิน บ้านไร่
56 โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก บ้านไร่
57 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น หนองจอก บ้านไร่
58 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ หนองจอก บ้านไร่
59 โรงเรียนบ้านจัน หนองจอก บ้านไร่
60 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน หนองบ่มกล้วย บ้านไร่
61 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี หนองบ่มกล้วย บ้านไร่
62 โรงเรียนบ้านลานคา หนองบ่มกล้วย บ้านไร่
63 โรงเรียนบ้านหนองฝาง หูช้าง บ้านไร่
64 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หูช้าง บ้านไร่
65 โรงเรียนบ้านหูช้าง หูช้าง บ้านไร่
66 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก หูช้าง บ้านไร่
67 โรงเรียนบ้านห้วยพลู ห้วยแห้ง บ้านไร่
68 โรงเรียนวัดผาทั่ง ห้วยแห้ง บ้านไร่
69 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่
70 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง ห้วยแห้ง บ้านไร่
71 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด เจ้าวัด บ้านไร่
72 โรงเรียนบ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่
73 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น เจ้าวัด บ้านไร่
74 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม เจ้าวัด บ้านไร่
75 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม เมืองการุ้ง บ้านไร่
76 โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย เมืองการุ้ง บ้านไร่
77 โรงเรียนบ้านหนองอาสา เมืองการุ้ง บ้านไร่
78 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง เมืองการุ้ง บ้านไร่
79 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย แก่นมะกรูด บ้านไร่
80 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ทุ่งนางาม ลานสัก
81 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง ทุ่งนางาม ลานสัก
82 โรงเรียนบ้านห้วยโศก ทุ่งนางาม ลานสัก
83 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม ลานสัก
84 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน ทุ่งนางาม ลานสัก
85 โรงเรียนบ้านห้วยทราย น้ำรอบ ลานสัก
86 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า น้ำรอบ ลานสัก
87 โรงเรียนบ้านหนองม่วง น้ำรอบ ลานสัก
88 โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ น้ำรอบ ลานสัก
89 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กกวย น้ำรอบ ลานสัก
90 โรงเรียนวัดเขาผาแรต น้ำรอบ ลานสัก
91 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด ประดู่ยืน ลานสัก
92 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ประดู่ยืน ลานสัก
93 โรงเรียนจตุพรวิทยา ประดู่ยืน ลานสัก
94 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ประดู่ยืน ลานสัก
95 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน ลานสัก
96 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
97 โรงเรียนบ้านเขาวง ป่าอ้อ ลานสัก
98 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก
99 โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์) ป่าอ้อ ลานสัก
100 โรงเรียนบ้านคลองชะนี ป่าอ้อ ลานสัก
101 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ระบำ ลานสัก
102 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ระบำ ลานสัก
103 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ระบำ ลานสัก
104 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก
105 โรงเรียนเขาขวางวิทยา ระบำ ลานสัก
106 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ระบำ ลานสัก
107 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก ลานสัก
108 โรงเรียนบ้านร่องตาที ลานสัก ลานสัก
109 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ลานสัก ลานสัก
110 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ลานสัก ลานสัก
111 โรงเรียนจตุพรวิทยา 3 ลานสัก ลานสัก
112 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก ลานสัก
113 โรงเรียนบ้านบ่อยาง บ่อยาง สว่างอารมณ์
114 โรงเรียนบ้านคลองแบ่ง บ่อยาง สว่างอารมณ์
115 โรงเรียนบ้านหนองสะแก บ่อยาง สว่างอารมณ์
116 โรงเรียนวัดดอนหวาย บ่อยาง สว่างอารมณ์
117 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
118 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
119 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
120 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
121 โรงเรียนบ้านหนองกี่ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์
122 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
123 โรงเรียนวัดดงแขวน สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
124 โรงเรียนบ้านเนินก้าว สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
125 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
126 โรงเรียนบ้านหนองยายดา สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
127 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
128 โรงเรียนบ้านหนองแว่น หนองหลวง สว่างอารมณ์
129 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง หนองหลวง สว่างอารมณ์
130 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง หนองหลวง สว่างอารมณ์
131 โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง สว่างอารมณ์
132 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ หนองหลวง สว่างอารมณ์
133 โรงเรียนวัดวังบุญ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
134 โรงเรียนบ้านวังเกษตร ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
135 โรงเรียนบ้านบ่อยาง สาขาบ้านบ่อชุมแสง ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
136 โรงเรียนบ้านหนองเข้ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
137 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
138 โรงเรียนบ้านหนองรัก ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
139 โรงเรียนบ้านคลองข่อย ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
140 โรงเรียนบ้านทุ่งมน ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ 056-580034
141 โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง ไผ่เขียว สว่างอารมณ์
142 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง ดงขวาง หนองขาหย่าง
143 โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน ดงขวาง หนองขาหย่าง
144 โรงเรียนวัดดอนกลอย ดอนกลอย หนองขาหย่าง
145 โรงเรียนวัดหนองเขื่อน ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง
146 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง
147 โรงเรียนวัดพันสี ท่าโพ หนองขาหย่าง
148 โรงเรียนวัดท่าโพ ท่าโพ หนองขาหย่าง
149 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง
150 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง
151 โรงเรียนวัดหนองแฟบ หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง
152 โรงเรียนวัดหนองไผ่ หนองไผ่ หนองขาหย่าง
153 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ หนองไผ่ หนองขาหย่าง
154 โรงเรียนวัดหมกแถว หมกแถว หนองขาหย่าง
155 โรงเรียนบ้านหนองกาหลง หลุมเข้า หนองขาหย่าง
156 โรงเรียนบ้านปากดง หลุมเข้า หนองขาหย่าง
157 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 หลุมเข้า หนองขาหย่าง
158 โรงเรียนวัดห้วยรอบ ห้วยรอบ หนองขาหย่าง
159 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งพง หนองฉาง
160 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง ทุ่งโพ หนองฉาง
161 โรงเรียนบ้านเนินพยอม ทุ่งโพ หนองฉาง
162 โรงเรียนวัดทุ่งโพ ทุ่งโพ หนองฉาง
163 โรงเรียนวัดมะพร้าวสูง ทุ่งโพ หนองฉาง
164 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ทุ่งโพ หนองฉาง
165 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ บ้านเก่า หนองฉาง
166 โรงเรียนวัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) บ้านเก่า หนองฉาง
167 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ หนองฉาง หนองฉาง
168 โรงเรียนหนองฉางวิทยา หนองฉาง หนองฉาง
169 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองฉาง หนองฉาง
170 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองนางนวล หนองฉาง
171 โรงเรียนวัดปทุมทอง หนองนางนวล หนองฉาง
172 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองนางนวล หนองฉาง
173 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย หนองนางนวล หนองฉาง
174 โรงเรียนวัดห้วยขานาง หนองยาง หนองฉาง
175 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองยาง หนองฉาง
176 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง หนองฉาง
177 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม หนองยาง หนองฉาง
178 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองยาง หนองฉาง
179 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ หนองยาง หนองฉาง
180 โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ หนองสรวง หนองฉาง
181 โรงเรียนวัดหัวเมือง อุทัยเก่า หนองฉาง
182 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว อุทัยเก่า หนองฉาง
183 โรงเรียนวัดหนองเต่า อุทัยเก่า หนองฉาง
184 โรงเรียนบ้านท่าชะอม เขากวางทอง หนองฉาง
185 โรงเรียนบ้านทุ่งสบาย เขากวางทอง หนองฉาง
186 โรงเรียนบ้านเขาน้อย เขากวางทอง หนองฉาง
187 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เขากวางทอง หนองฉาง
188 โรงเรียนบ้านประดาหัก เขากวางทอง หนองฉาง
189 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง เขากวางทอง หนองฉาง
190 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ เขากวางทอง หนองฉาง
191 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา เขากวางทอง หนองฉาง
192 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา เขาบางแกรก หนองฉาง
193 โรงเรียนบ้านวังผาลาด เขาบางแกรก หนองฉาง
194 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เขาบางแกรก หนองฉาง 056972063
195 โรงเรียนบ้านป่าเลา เขาบางแกรก หนองฉาง
196 โรงเรียนวัดเทพนิมิต เขาบางแกรก หนองฉาง
197 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา ทองหลาง ห้วยคต
198 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ทองหลาง ห้วยคต
199 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว ทองหลาง ห้วยคต
200 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สุขฤทัย ห้วยคต
201 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต สุขฤทัย ห้วยคต
202 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สุขฤทัย ห้วยคต
203 โรงเรียนบ้านหนองสี่เหลี่ยม สุขฤทัย ห้วยคต
204 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย ห้วยคต ห้วยคต
205 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ห้วยคต ห้วยคต
206 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา ห้วยคต ห้วยคต
207 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) ห้วยคต ห้วยคต
208 โรงเรียนวัดหนองตางู ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี
209 โรงเรียนวัดหนองสลิด ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี
210 โรงเรียนวัดวังปลากด ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี
211 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ ท่าซุง เมืองอุทัยธานี
212 โรงเรียนบ้านท่าซุง ท่าซุง เมืองอุทัยธานี
213 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี น้ำซึม เมืองอุทัยธานี
214 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) น้ำซึม เมืองอุทัยธานี
215 โรงเรียนบ้านท่าทอง (สามัคคีประชาสฤษฎิ์) น้ำซึม เมืองอุทัยธานี
216 โรงเรียนบ้านภูมิธรรม น้ำซึม เมืองอุทัยธานี
217 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
218 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
219 โรงเรียนอนุบาลอนุศิษย์วิทยา 2 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
220 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
221 โรงเรียนวัดจักษา สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
222 โรงเรียนบ้านเนินตูม สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี
223 โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี
224 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี
225 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า หนองเต่า เมืองอุทัยธานี
226 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา หนองเต่า เมืองอุทัยธานี
227 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หนองเต่า เมืองอุทัยธานี
228 โรงเรียนวัดหนองแก หนองแก เมืองอุทัยธานี
229 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี
230 โรงเรียนบ้านเนินซาก หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี
231 โรงเรียนวัดสะพานหิน หาดทนง เมืองอุทัยธานี
232 โรงเรียนวัดหาดทนง หาดทนง เมืองอุทัยธานี
233 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
234 โรงเรียนอุทัยวิทยาลัย อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
235 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี 056-511589
236 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี
237 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี
238 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี
239 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) เนินแจง เมืองอุทัยธานี
240 โรงเรียนวัดเขาพะแวง เนินแจง เมืองอุทัยธานี
241 โรงเรียนวัดตานาด เนินแจง เมืองอุทัยธานี
242 โรงเรียนวัดโนนเหล็ก โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี