ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  ได้จัดโครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
อบรม active learning ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
วันที่ 4 มีนาคม 2566 อบรม  active learning ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทองนองสรภัญญะ
กรมการศาสนา จัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี
วันมาฆบูชา
กิจกรรมเวียนเทียน วันมาฆบูชา ณ วัดสามัคคีรังสรรค์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเยาวชนด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเยาวชนด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
การแข่งขันประกวด คลิปสั้นแพลตฟอร์ม TIKTOK หัวข้อ “รีวิวจุดเด่นโรงเรียนของฉัน” และการแข่งขันผู้ประกวดข่าวโทรทัศน์”
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดการแข่งขันประกวด คลิปสั้นแพลตฟอร์ม TIKTOK หัวข้อ “รีวิวจุดเด่นโรงเรียนของฉัน” และการแข่งขันผู้ประกวดข่าวโทรทัศน์” เนื่องกิจกรรมนิเทศวาไรตี้ COMM  ARTS NEW GEN Z CONTENT CREATOR ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมนิเทศวาไรตี้


การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลููกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 
    
วันที่ 30 มกราคม 2566 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
    วันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้น ม.3 ณ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง จังหวัดชัยนาท
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่27 ม.ค.2566 ครูแสงเดือน คลองแห้ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและตะวันออกจังหวัดราชบุรี
วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและตะวันออกจังหวัดราชบุรี ในนามตัวแทน สพม.อุทัยธานี ชัยนาท จำนวน 5 รายการ มีผลการแข่งขัน
ระดับเหรียญทอง 4 รายการ
ระดับเหรียญทองแดง 1 รายการ
สวัสดีปีใหม่ 2566
นางนันท์นภัส  ด้วงทัย  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
         โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา และวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
วันมรดกโลกห้วยขาแข้ง
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ครูเมตตา  ควัธน์กุล นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ และครูสุชาดา  จินกสิกิจ นำนักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมพิธีเปิด
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จึงได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 
วันมหาธีรราชเจ้า
     ในวันที่ 25 พฤศจิกายน  ของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ 6  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
     โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้กำหนดจัดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียน
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดบนโลกออนไลน์
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 พ.ต.ท.นพรัตน์ ปัวน้อย สวป.สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรกพร้อมด้วยคณะ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดบนโลกออนไลน์ และการกระทำผิดกฎหมายจราจร ตลอดจนรณรงค์งดเล่นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
การตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดยนางสาวนพรัตน์ ไม้สนธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวธัญญ์นรี สิริศุภพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายวัฒนา สุริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางมนฑิตา สาดสิน นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอาภา ชังชั่ว นักจิตวิทยา นายพสิษฐ์ ศรีกรด เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กฐินวัดสามัคคีรังสรรค์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนได้นำนักเรียนร่วมเดินขบวนแห่กฐินเพื่อถวายวัดสามัคคีรังสรรค์ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โครงการนำเสนอผลงานตลาดนัดอาชีพ กีฬา อบจ.
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  ได้กำหนดการนำเสนอรายงานโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2565 ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
แนะแนว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 7 เพื่อรับฟังหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนและการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
แนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก
แนะแนววิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน และการรับเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องรวยเพชร 1 โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร 
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.09 น. ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 
กฐินวัดทุ่งนาเก่า
วันที่ 23 ตุลาคม 2565  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ร่วมงานทำบุญกฐิน ณ วัดทุ่งนาเก่า ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
วันปิยมหาราช
      วันที่ 23 ตุลาคม 2565  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ทำพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "วันปิยมหาราช" ณ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
แสดงความยินดีกับนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติธัช  สุพรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
การบรรยายหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
   วันที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรม บรรยายหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้รับฟัง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
จิตอาสา ทำความสะอาดชมรมผู้สูงอายุ
  วันที่ 5 กันยายน 2565 ครูคนึงนิจ  เกษแก้ว นำนักเรียนไปช่วยความสะอาด  ณ  ชมรมผู้สูงอายุ  วัดสามัคคีรังสรรค์ ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

วันที่ 1 กันยายน 2565 ครูจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ นำนักเรียนร่วมรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร วางพวงหรีด เรียนรู้ สืบทอดเจตนา อนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี

นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม 2565  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้นักเรียนเสนอผลงาน/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาในโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565  เรื่อง เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี