ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ 2566
นางนันท์นภัส  ด้วงทัย  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู อวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
         โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา และวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
วันมรดกโลกห้วยขาแข้ง
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ครูเมตตา  ควัธน์กุล นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ และครูสุชาดา  จินกสิกิจ นำนักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมพิธีเปิด
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จึงได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 
วันมหาธีรราชเจ้า
     ในวันที่ 25 พฤศจิกายน  ของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ 6  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
     โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้กำหนดจัดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียน
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดบนโลกออนไลน์
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 พ.ต.ท.นพรัตน์ ปัวน้อย สวป.สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรกพร้อมด้วยคณะ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดบนโลกออนไลน์ และการกระทำผิดกฎหมายจราจร ตลอดจนรณรงค์งดเล่นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
การตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดยนางสาวนพรัตน์ ไม้สนธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวธัญญ์นรี สิริศุภพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายวัฒนา สุริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางมนฑิตา สาดสิน นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอาภา ชังชั่ว นักจิตวิทยา นายพสิษฐ์ ศรีกรด เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กฐินวัดสามัคคีรังสรรค์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนได้นำนักเรียนร่วมเดินขบวนแห่กฐินเพื่อถวายวัดสามัคคีรังสรรค์ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โครงการนำเสนอผลงานตลาดนัดอาชีพ กีฬา อบจ.
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  ได้กำหนดการนำเสนอรายงานโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2565 ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
แนะแนว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 7 เพื่อรับฟังหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนและการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
แนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก
แนะแนววิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน และการรับเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องรวยเพชร 1 โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร 
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.09 น. ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 
กฐินวัดทุ่งนาเก่า
วันที่ 23 ตุลาคม 2565  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ร่วมงานทำบุญกฐิน ณ วัดทุ่งนาเก่า ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
วันปิยมหาราช
      วันที่ 23 ตุลาคม 2565  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ทำพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "วันปิยมหาราช" ณ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
แสดงความยินดีกับนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติธัช  สุพรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
การบรรยายหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
   วันที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดอบรม บรรยายหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้รับฟัง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
จิตอาสา ทำความสะอาดชมรมผู้สูงอายุ
  วันที่ 5 กันยายน 2565 ครูคนึงนิจ  เกษแก้ว นำนักเรียนไปช่วยความสะอาด  ณ  ชมรมผู้สูงอายุ  วัดสามัคคีรังสรรค์ ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

วันที่ 1 กันยายน 2565 ครูจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ นำนักเรียนร่วมรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร วางพวงหรีด เรียนรู้ สืบทอดเจตนา อนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี

นำเสนอผลงาน/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม 2565  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้นักเรียนเสนอผลงาน/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาในโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565  เรื่อง เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะต่างไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมดังนี้
      1.  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น และ ม.ปลาย
2.  กิจกรรมตามรอยเสด็จ ม.ต้น และ ม.ปลาย
3.  การแข่งขันหนังสือนี้ที่ฉันรัก ม.ต้น และ ม.ปลาย
4.  การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
5.  การแขันขันประกวดชุดรีไซเคิล ม.ต้น และ ม.ปลาย
ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2565 ผอ.นันท์นภัส  ด้วงท้ย ครูพิมลพรรณ  พงษ์โสภณ และแสงเดือน  คลองแห้ง นำนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วมชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุทัยธานี  และอยู่ค่ายพักแรม จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน (English & Chinese Contest 2022)

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน (English & Chinese Contest 2022) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จัดนิทรรศการผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวงโยธวาทิต ตามโครงการของศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (ECI Center)
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ผอ.นันท์นภัส ด้วงทัย นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาเข้าร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวงโยธวาทิต ตามโครงการของศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (ECI Center) ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ ครบรอบ 100 ปี
นำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา IFTE การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ พระศุกร์ และนางสาวพิชญาภา อินทร์สิงห์ ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรยนบ้านทุ่งนาวิทยา นำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา IFTE “การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ TNW - CARE model” ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
 
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ศฝ.นศท.มทบ.31โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำ นศท.จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 11 นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมี ว่าที่ร้อยตรี ชยพล อัครจิรากุล นายอำเภอหนองฉาง เป็นประธาน ร่วมกับข้าราชการ อาสายุวกาชาด หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน อำเภอหนองฉาง พัฒนา ภูมิทัศน์ อาคาร และ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนวัดหนองบัว อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี (วันแม่แห่งชาติ)
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี (วันแม่แห่งชาติ)
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ได้นำนักเรียนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี
นายอำเภอหนองฉาง เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายอำเภอหนองฉาง ได้มาตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี นางสาวธัญชาธร  ตันศิริเศรษฐ์